Star Telecom Sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 18/63
20 - 701 Lublin
tel.: +48 81 4 444 000
fax: +48 81 4 444 442
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000237452, NIP 7122942876, Kapitał Zakładowy 1 510 000 zł